Phạm Đức Thọ

Higher Education Practice Leader,
CPA, MBA

TS. Phạm Đức Thọ tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính tại trường ĐH Quốc gia Đông Hoa, Đài Loan tháng 8/2020 theo chương trình học bổng 911 của Bộ GD&ĐT.

TS. Phạm Đức Thọ hiện nay là Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương.

HỌC VẤN
Tiến sĩ Khoa học máy tính
Đại học Quốc gia Đông Hoa, Đài Loan2014-2020

Tên luận văn: Effect of Student-Generated Questions and Learning Material Interacting on Programming Learning

Thạc sĩ kỹ thuật
Đại học Bách khoa Hà Nội2010-2012

Tên luận văn: Nghiên cứu ứng dụng kiến trúc SOA trong mô hình ứng dụng doanh nghiệp

Đại học Tiếng Anh
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội2010-2012
Đại học Tin học
Đại học Hùng Vương2006-2010
HƯỚNG NGHIÊN CỨU
  1. Phân tích tâm lý thông qua theo dõi hành vi trực tuyến
  2. Công nghệ tài chính (Fintech)
  3. Công nghệ thực tế ảo
  4. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết một số bài toán thực tế: Nhận dạng hình ảnh (Gương mặt, biển số xe, …); Dự báo dựa trên xử lý dữ liệu lớn (Dữ liệu hành vi người dùng,…)
  5. Ứng dụng và trò chơi cho thiết bị di động
BÀI BÁO

Tho, P.-D., Duc D.-V. (2014). Developing an advanced watermarking algorithm for street-network vector maps against scale attack. Paper presented at the 7th National Conference on Fundamental and Applied IT Research – FAIR’7

Arunoprayoch, N., Lai, C.-H., Tho, P.-D., & Liang, J.-S. (2017). Effects of peer interaction on web-based computer programming learning. Paper presented at The 25th International Conference on Computers in Education (ICCE 2017).

Arunoprayoch, N., Lai, C.-H., Tho, P.-D., Liang, J.-S., & Yang, J.-C. (2018). Effects of Question Types on Engagement and Performance of Programming Learning for Non-computer Science Majors. Paper presented at the 2018 7th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI).

Lai, C.-H., Lin, H.-W., Lin, R.-M., & Tho, P.-D. (2019). Effect of Peer Interaction among Online Learning Community on Learning Engagement and Achievement. International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 17(1), 66-77. doi:10.4018/IJDET.2019010105

Lai, C.-H., & Tho, P.-D. (2020). The integration of Mobile Instant Messaging to a Peer-Interaction Programming Learning System. Paper presented at the The 28th International Conference on Computers in Education (ICCE 2020).

Lai, C.-H., Tho, P.-D., & Liang, J.-S. (2017). Design and evaluation of question-generated programming learning system. Paper presented at the 2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI).

Lai, C.-H., Tho*, P.-D., Navrátil, O., & Yang, S.-P. (2018). The use of web analytical tools to improve the student engagement in the context of industrial revolution 4.0. Paper presented at the International Conference on Teacher Education Renovation.

Lai, C. H., & Tho, P.-D. (2016). Development of a Programming Learning System Based on a Question Generated strategy. Paper presented at the 24th International Conference on Computers in Education, India.

Tho, P.-D., Cuong, N.-H., Kien, H.-C., & Lai, C.-H. (2018). Development of a Peer-Interaction Programming Learning System. Paper presented at the International Conference on Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication, Vietnam.

Tho, P.-D., Lai, C.-H., & Navratil, O. (2020). Effect of Behavior Patterns of Accessing Learning Materials on Learning Performance in Student-generated Question Activities. Journal of Internet Technology, 21(1), 135-146.

ĐỀ TÀI NCKH

2012-2013: Xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu web tự động; Cấp trường; Đã nghiệm thu

2013-2014: Xây dựng hệ thống tra cứu điểm thi qua tin nhắn SMS có kết nối đến hệ thống Edusoft trường Đại học Hùng Vương; Cấp trường; Đã nghiệm thu

2021-2022: Xây dựng hệ thống Dạy-Học và Đánh giá trực tuyến; Cấp trường; Chưa nghiệm thu

NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh
4/5

KỸ NĂNG

Quản trị dự án
4.5/5
Kỹ năng hợp tác
4.5/5
Tin học văn phòng
5/5
Quản lý hệ thống mạng / Máy chủ Linux
4/5

KỸ NĂNG

PHP
4/5
HTML/CSS
4/5
Javascript
4/5
Python
3/5

Trả lời những thắc mắc?

Luôn luôn trả lời tất cả những thắc mắc của mọi người về liên quan tới công nghệ, truyền thông.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi