Phạm Đăng Quân

Higher Education Practice Leader,
CPA, MBA

Phạm Đăng Quân hiện tại đang làm tại Công ty Công nghệ AVN. Là một ng

HỌC VẤN
Kỹ sư Ngành Công nghệ thông tin


HƯỚNG NGHIÊN CỨU
BÀI BÁO
ĐỀ TÀI NCKH


NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh

KỸ NĂNG

Quản trị dự án
4/5
Kỹ năng hợp tác
4/5
Tin học văn phòng
3/5

KỸ NĂNG

PHP
4/5
HTML/CSS
4/5
Javascript
4/5