Nguyễn Tấn Dũng

Quality control specialist

Chức vụ : Nhân viên kiểm thử chất lượng.

Công ty TNHH Công nghệ AVN

Học vấn

Kỹ sư Công nghê thông tin

Kinh nghiệm

  • Hiểu biết về cách mạng hoạt động
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kiến thức về ngôn ngữ lập trình
  • Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật 24/7
  • Khả năng cập nhật hệ thống
  • Khả năng giải quyết các vấn đề kết nối
  • Cập nhật tất cả các công nghệ mới
 
 

 

NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh

3/5

Kỹ năng

Kiểm thử hệ thống

4/5

HTML/CSS

4/5

Thực tế ảo/ VR360

4/5

Tin học văn phòng

4.5/5

Thiết kế WordPress

4.8/5