Nguyễn Mạnh Thắng

Higher Education Practice Leader,
CPA, MBA

SV. Nguyễn Mạnh Thắng hiện đang là sinh viên của trường ĐH Hùng Vương

– Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

HỌC VẤN
 Đại học Tin học
Hiện đang theo học tại Đại học Hùng Vương.
ĐỀ TÀI NCKH

2020: Đề tài  nghiên cứu chatbot tự động

2021-2022: Xây dựng ứng dụng học toán theo mô hình Steam trên thiết bị di động

NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh
4/5

KỸ NĂNG

Quản trị dự án
3/5
Kỹ năng hợp tác
5/5
Tin học văn phòng
4/5

KỸ NĂNG

HTML/CSS
4/5
Workpress
3/5

Recent Insights by Patrick

Thủ thuật Excel Tin học đại cương

Bài tập Excel: Công thức, hàm – Hàm thống kê

Bài 1: Tính tổng điểm của từng học sinh (Gợi ý: sử dụng hàm SUM) Bài 2: Tính...

Các kiểu dữ liệu Tự học PHP

Các hàm Python

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các hàm, hàm là gì, cú pháp, các thành...

Ready to Talk?

Call to action (CTA) is a marketing term for any device designed to prompt an immediate response or encourage an immediate sale. A CTA most often refers to the use of words or phrases.

Send us a message