Lý Hữu Chiến

Programming technical staff

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật lập trình

Công ty TNHH Công nghệ AVN

Học vấn

Bằng kỹ sư Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm

  • Kiến thức về bảo mật internet
  • Hiểu biết về cách mạng hoạt động
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Quản lý dự án
  • Kiến thức về ngôn ngữ lập trình
  • Kiến thức về nhiều hệ điều hành
  • Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật 24/7
  • Khả năng cập nhật hệ thống
  • Khả năng giải quyết các vấn đề kết nối
  • Cập nhật tất cả các công nghệ mới
 
 
 

NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh
4/5

KỸ NĂNG

Quản trị dự án
4/5
Kỹ năng hợp tác
5/5
Laravel
5/5

KỸ NĂNG

Photoshop
3/5
Làm việc độc lập
5/5
Làm việc nhóm
5/5