Đặng Quang Duy

Director of AVN technology company

Chức vụ :Giám đốc công ty Công ty TNHH Công nghệ AVN

– Phó Giám đốc: Công ty Truyền thông A.A Media

Học vấn

Đại học Tin học

Kinh nghiệm

– 10 năm trong lĩnh vực Quản lý nhân sự

– Kiến thức về bảo mật internet

– Hiểu biết về cách mạng hoạt động

– Kỹ năng giao tiếp

– Quản lý dự án

– Kiến thức về ngôn ngữ lập trình

– Kiến thức về nhiều hệ điều hành

– Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật 24/7

– Khả năng cập nhật hệ thống

– Khả năng giải quyết các vấn đề kết nối

– Cập nhật tất cả các công nghệ mới

NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh
5/5

KỸ NĂNG

Quản trị dự án
4.5/5
Kỹ năng hợp tác
5/5
Tin học văn phòng
4.5/5

KỸ NĂNG

HTML/CSS
5/5
PHP
5/5
Laravel
5/5