Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ khi trở thành nữ chính “Người ấy là ai”

” Người ấy là ai ” tập đặc biệt đã gây bất ngờ khi Lý Nhã Kỳ quyết định “bước ra khỏi sự an toàn” và trở thành nữ chính để tìm kiếm chàng trai độc thân phù hợp.