Danh mục: Học Thuật GenXYZ

Bài tập Excel: Công thức, hàm – Hàm thống kê

Bởi

Bài 1: Tính tổng điểm của từng học sinh (Gợi ý: sử dụng hàm SUM) Bài 2: Tính điểm trung bình của học sinh Bài 3: a. Điền vào cột Thực lãnh với lương cơ bản *4 b. Tìm giá trị lương được nhận cao nhất c. Tìm giá trị lương được nhận thấp nhất…

Các hàm Python

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các hàm, hàm là gì, cú pháp, các thành phần và các loại hàm. Ngoài ra, bạn sẽ học cách tạo một hàm bằng Python. Hàm trong Python là gì? Trong Python, một hàm là một nhóm các câu lệnh liên quan thực hiện một tác vụ…

Số Python, Chuyển đổi Kiểu và Toán học

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các số khác nhau được sử dụng trong Python, cách chuyển đổi từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác và các phép toán được hỗ trợ trong Python. Kiểu dữ liệu số trong Python Python hỗ trợ số nguyên, số dấu phẩy động…

Câu lệnh Pass trong Python

Bởi

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về tuyên bố vượt qua. Nó được sử dụng như một trình giữ chỗ để thực hiện các chức năng, vòng lặp, v.v. trong tương lai, v.v. Câu lệnh pass trong Python là gì? Trong lập trình Python, passcâu lệnh là một câu lệnh null. Sự khác biệt giữa một nhận…