Các hàm Python

Bởi avn

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các hàm, hàm là gì, cú pháp, các thành phần và các loại hàm. Ngoài ra, bạn sẽ học cách tạo một hàm bằng Python. Hàm trong…

Câu lệnh Pass trong Python

Bởi avn

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về tuyên bố vượt qua. Nó được sử dụng như một trình giữ chỗ để thực hiện các chức năng, vòng lặp, v.v. trong tương lai, v.v. Câu…