Bộ chia HDbaseT 1 vào 4 ra 100m chuẩn HDCP2.2 (AVN-SPH02-100)
Bộ chia HDbaseT 1 vào 4 ra 100m chuẩn HDCP2.2 (AVN-SPH02-100)

Bộ chia HDbaseT 1 vào 4 ra 100m chuẩn HDCP2.2 SX-SPH02-100: Cho phép chia 1 tín hiệu HDMI đầu vào thành 2 tín hiệu HDMI đầu ra và 2 tín hiệu HDbaseT cho phép truyền xa lên đến 100m.

Chi tiết
Bộ chia HDBaseT 1 vào 4 ra chuẩn HDCP2.2 (AVN-SPH04-100)
Bộ chia HDBaseT 1 vào 4 ra chuẩn HDCP2.2 (AVN-SPH04-100)

Bộ chia HDBaseT 1 vào 4 ra chuẩn HDCP2.2 AVN-SPH04-100: Cho phép chia 1 tín hiệu đầu vào HDMI thành 4 tín hiệu đầu ra HDbaseT chuẩn HDCP2.2, hỗ trợ POC, Internet, RS232, truyền tín hiệu xa đến 100m

Chi tiết
Bộ chia HDbaseT 1-2 kéo dài 100m Ethernet (AVN-SPH2-100)
Bộ chia HDbaseT 1-2 kéo dài 100m Ethernet (AVN-SPH2-100)

Bộ chia HDbaseT 1-2 kéo dài 100m Ethernet, RS232, Bi-Direction IR, CEC, 4Kx2K SX-SPH2-100 cho phép chia 1 tín hiệu HDMI đầu vào thành 02 tín hiệu HDbaseT đầu ra và truyền nó đi xa tới 100m. Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K với chuẩn Ethernet, RS232, Bi-Direction IR, CEC

Chi tiết
Bộ chia HDbaseT 1-2 kéo dài 70m Ethernet, RS232, Bi-Direction IR (AVN-SPH2-70)
Bộ chia HDbaseT 1-2 kéo dài 70m Ethernet, RS232, Bi-Direction IR (AVN-SPH2-70)

Bộ chia HDbaseT 1-2 kéo dài 70m Ethernet, RS232, Bi-Direction IR, CEC, 4Kx2K SX-SPH2-70 cho phép chia 1 tín hiệu HDMI đầu vào thành 02 tín hiệu HDbaseT đầu ra và truyền nó đi xa tới 70m. Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K với chuẩn Ethernet, RS232, Bi-Direction IR, CEC

Chi tiết
Bộ chia HDBaseT 1-8 kéo dài 100m (AVN-SPH8-100)
Bộ chia HDBaseT 1-8 kéo dài 100m (AVN-SPH8-100)

Bộ chia HDBaseT 1-8 kéo dài 70m AVN-SPH8-100: Cho phép chia 1 tín hiệu đầu vào thành 8 tín hiệu đầu ra HDBasseT thông qua Cat 5e/6 có thể truyền tín hiệu xa đến 100m. Hỗ trợ phân giải lên đến 4K,

Chi tiết
Bộ chia HDBaseT 1-8 kéo dài 70m (AVN-SPH8-70)
Bộ chia HDBaseT 1-8 kéo dài 70m (AVN-SPH8-70)

Bộ chia HDBaseT 1-8 kéo dài 70m AVN-SPH8-70: Cho phép chia 1 tín hiệu đầu vào thành 8 tín hiệu đầu ra HDBasseT thông qua Cat 5e/6 có thể truyền tín hiệu xa đến 70m. Hỗ trợ phân giải lên đến 4K,

Chi tiết
Bộ chia HDMI 1 vào 16 ra AVN-SP16-4K2K
Bộ chia HDMI 1 vào 16 ra AVN-SP16-4K2K

Bộ chia HDMI 1 vào 16 ra AVN-SP16-4K2K: Chia tín hiệu HDMI từ 1 nguồn phát ra 16 màn hình hiển thị khác nhau. Có khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K, hỗ trợ 3D, Hỗ trợ chuyển từ HDCP2.2 sang HDCP1.4

3,262,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra (AVN-SP01)
Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra (AVN-SP01)

Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra AVN-SP01: Chia tín hiệu HDMI từ 1 nguồn phát ra hai màn hình hiển thị khác nhau. Có khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K, hỗ trợ 3D, Hỗ trợ chuyển từ HDCP2.2 sang HDCP1.4

Chi tiết
Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra AVN-SP05
Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra AVN-SP05

Bộ chia HDMI 1 vào 2 đầu ra AVN-SP05 cho tín hiệu đầu ra chất lượng cao hỗ trợ độ phân giải lên đến 4Kx2K@60Hz(YUV 4:4:4),18G,HDR,EDID. Hỗ trợ chuẩn HDCP 2.2 / 1.4, Hỗ trợ 3D và với băng thông rộng lên đến 18Gb.

Chi tiết
Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra cổng mạng AVN-SPE102
Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra cổng mạng AVN-SPE102

Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra cổng mạng AVN-SPE102 cho phép chia 1 tính hiệu đầu vào HDMI thành 4 tín hiệu đầu ra qua Cat5/6 cho phép chia và truyền tín hiệu đi xa tới 50m mà không bị suy hao.

1,113,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra AVN-SP02
Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra AVN-SP02

Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra AVN-SP02: Chia tín hiệu HDMI từ 1 nguồn phát ra 4 màn hình hiển thị khác nhau. Có khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K, hỗ trợ 3D, Hỗ trợ chuyển từ HDCP2.2 sang HDCP1.4

1,117,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra AVN-SP144E-HD4K2K
Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra AVN-SP144E-HD4K2K

Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra AVN-SP144E-HD4K2K: Chia 1 tín hiệu HDMI đầu vào thành 4 tín hiệu HDMI đầu ra với độ phân giải lên đế Ultra HD (4K), băng thông lên đến 10,2 Gb, đáp ứng các tiêu chuẩn HDCP.

902,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra cổng mạng AVN-SPE104
Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra cổng mạng AVN-SPE104

Bộ chia tín hiệu HDMI 1 đầu vào 4 đầu ra AVN-SPE104: 1 tín hiệu đầu vào có thể được chia thành 4 tín hiệu đầu ra chuẩn UTP để truyền tín hiệu qua cable mạng Cat 5e /  Cat6 từ đó có thể truyền tín hiệu đi xa tới 50m. Ngoài ra, có 1 đầu ra HDMI có thể tạo chia HDMI theo nhiều lớp để tạo ra được nhiều tín hiệu đầu ra.

1,843,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ chia HDMI 1 vào 8 ra AVN-SP03
Bộ chia HDMI 1 vào 8 ra AVN-SP03

Bộ chia HDMI 1 vào 8 ra AVN-SP03: Chia tín hiệu HDMI từ 1 nguồn phát ra 8 màn hình hiển thị khác nhau. Có khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K, hỗ trợ 3D, Hỗ trợ chuyển từ HDCP2.2 sang HDCP1.4

Chi tiết
Bộ chia HDMI 1 vào 8 ra AVN-SP148E-HD4K2K
Bộ chia HDMI 1 vào 8 ra AVN-SP148E-HD4K2K

Bộ chia HDMI 1 vào 8 ra AVN-SP148E-HD4K2K: Chia 1 đầu vào HDMI thành 8 đầu ra HDMI hỗ trợ độ phân giải cao 4Kx2K@60Hz, EDID, HDCP, (3840×2160@60hz YUV 4:2:0). Băng thông lên đến 10.2 Gb, Hỗ trợ các tiêu chuẩn HDCP

1,676,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ chia HDMI 1 vào 8 ra cổng mạng AVN-SPE108
Bộ chia HDMI 1 vào 8 ra cổng mạng AVN-SPE108

Bộ chia tín hiệu HDMI 1 đầu vào 8 đầu ra AVN-SPE108: 1 tín hiệu đầu vào có thể được chia thành 8 tín hiệu đầu ra chuẩn UTP để truyền tín hiệu qua cable mạng Cat 5e /  Cat6 từ đó có thể truyền tín hiệu đi xa tới 50m. Ngoài ra, có 1 đầu ra HDMI có thể tạo chia HDMI theo nhiều lớp để tạo ra được nhiều tín hiệu đầu ra.

2,789,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ chia HDMI 2 vào 16 ra AVN-SP216
Bộ chia HDMI 2 vào 16 ra AVN-SP216

Bộ chia HDMI 2 vào 16 ra AVN-SP216: Cho phép lựa chọn 1 trong 2 tín hiệu đầu vào HDMI hoặc UTP để phân phối ra 16 tín hiệu HDMI đầu ra với độ phân giải lên 4Kx2K @30Hz, EDID

Chi tiết
Bộ chia HDMI 2 vào 8 ra AVN-SP248-HD3D
Bộ chia HDMI 2 vào 8 ra AVN-SP248-HD3D

Bộ chia HDMI 2 vào 8 ra AVN-SP248-HD3D: Lựa chọn 1 trong 2 tín hiệu HDMI đầu vào cho 8 tín hiệu HDMI đầu ra (Switch) với chất lượng Full HD 1080p. Hỗ trợ 3D

Chi tiết
Bộ chia HDMI AVN-SP142E-HD4K2K
Bộ chia HDMI AVN-SP142E-HD4K2K

Bộ chia HDMI AVN-SP142E-HD4K2K chia tín hiệu HDMI từ 1 tín hiệu đầu vào thành 2 tín hiệu đầu ra, Hỗ trợ độ phân giải màn hình lên đến 4K.

597,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ chia kèm Switch HDMI 2 vào 8 ra hỗ trợ 3D, FullHD 1080
Bộ chia kèm Switch HDMI 2 vào 8 ra hỗ trợ 3D, FullHD 1080

Bộ chia kèm chuyển HDMI 2 vào 8 ra SX-SP248-HD3D: Chia tín hiệu HDMI từ 1 nguồn phát ra 8 màn hình hiển thị khác nhau. Có thể tùy chọn 1 trong 2 tín hiệu đầu vào cho 8 tín hiệu đầu ra. Có khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K, hỗ trợ 3D, Hỗ trợ chuyển từ HDCP2.2 sang HDCP1.4

Chi tiết
Bộ chia kèm Switch HDMI 4 vào 4 ra hỗ trợ 3D, FullHD 1080 (AVN-MX41-4K2K)
Bộ chia kèm Switch HDMI 4 vào 4 ra hỗ trợ 3D, FullHD 1080 (AVN-MX41-4K2K)

Bộ chia kèm chuyển HDMI 4 vào 4 ra AVN-MX41-4K2K: Chia tín hiệu HDMI từ 1 nguồn phát ra 4 màn hình hiển thị khác nhau. Có thể tùy chọn 1 trong 4 tín hiệu đầu vào cho 4 tín hiệu đầu ra. Có khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K, hỗ trợ 3D, Hỗ trợ chuyển từ HDCP2.2 sang HDCP1.4

Chi tiết
Bộ chuyển tín hiệu HDMI sang SDI AVN-HSD2
Bộ chuyển tín hiệu HDMI sang SDI AVN-HSD2

Bộ chuyển tín hiệu HDMI sang SDI AVN-HSD2 chuyển tín hiệu từ HDMI sang tín hiệu SDI để truyền qua cáp đồng trục có thể truyền xa lên đến 100m

1,970,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
  Khuyễn mãi Bộ chuyển tín hiệu VGA sang HDMI AVN-VH03
Bộ chuyển tín hiệu VGA sang HDMI AVN-VH03

Bộ chuyển tín hiệu VGA sang HDMI AVN-VH03 chuyển tín hiệu VGA + Audio thành tín hiệu HDMI, tăng độ phân giải lên 1080p.

1,396,000 ₫ 1,285,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ chuyển đổi HDMI sang VGA AVN-HVY02
Bộ chuyển đổi HDMI sang VGA AVN-HVY02

Bộ chuyển đổi HDMI sang VGA AVN-HVY02 cho phép chọn và chuyển đổi 1 trong 2 cổng HDMI đầu vào thành tín hiệu VGA đầu ra và tín hiệu âm thanh.

898,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ chuyển đổi tín hiệu HDMI sang SDI AVN-HSD1
Bộ chuyển đổi tín hiệu HDMI sang SDI AVN-HSD1

Bộ chuyển đổi tín hiệu HDMI sang SDI AVN-HSD1 chuyển tín hiệu HDMI thành tín hiệu SDI chất lượng cao

1,543,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ chuyển đổi tín hiệu HDMI sang Video AVN-HCS1
Bộ chuyển đổi tín hiệu HDMI sang Video AVN-HCS1

Bộ chuyển đổi tín hiệu HDMI sang Video AVN-HCS1 chuyển tín hiệu từ nguồn vào HDMI thành tín hiệu Video và Audio

Chi tiết
Bộ chuyển đổi tín hiệu SDI sang HDMI AVN-SDH04
Bộ chuyển đổi tín hiệu SDI sang HDMI AVN-SDH04

Bộ chuyển đổi tín hiệu từ SDI sang HDMI AVN-SDH04 1). Chuyển đổi SD / HD / 3G-SDI sang HDMI 2). Phân phối 1 SD / HD / 3G-SDI sang 1 đầu ra HDMI 3). Hỗ trợ độ phân giải … Continued

Chi tiết
Bộ chuyển đổi tín hiệu từ SDI sang HDMI AVN-SDH1
Bộ chuyển đổi tín hiệu từ SDI sang HDMI AVN-SDH1

Bộ chuyển đổi tín hiệu từ SDI sang HDMI AVN-SDH1 cho phép chuyển đổi tín hiệu từ SDI sang HDMI

1,543,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ chuyển đổi tín hiệu Video sang HDMI AVN-CSH1
Bộ chuyển đổi tín hiệu Video sang HDMI AVN-CSH1

Bộ chuyển đổi tín hiệu Video sang HDMI AVN-CSH1 chuyển tín hiệu đầu vào Audio và Video thành tín hiệu đầu ra HDMI với độ phân giải lên đến 720p hoặc 1080p

Chi tiết
Bộ kéo dài tín hiệu HDBaseT AVN-EX33
Bộ kéo dài tín hiệu HDBaseT AVN-EX33

Bộ kéo dài tín hiệu HDBaseT AVN-EX33 1). Kết hợp công nghệ HDBaseT 2). Hỗ trợ độ phân giải lên tới Ultra HD 4Kx2K 3). Khoảng cách truyền đạt lên đến 70 mét theo định dạng video 1080P và 4K … Continued

4,399,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ kéo dài tín hiệu HDMI 4K đến 60Km thông qua cáp quang AVN-EF03
Bộ kéo dài tín hiệu HDMI 4K đến 60Km thông qua cáp quang AVN-EF03

Bộ kéo dài tín hiệu HDMI 4K đến 60Km thông qua cáp quang AVN-EF03: Cho phép truyền tín hiệu HDMI với độ phân giải 4K tại khoảng cách lên đến 60 KM

6,493,000 ₫ Cho vào giỏ hàng
Bộ kéo dài tín hiệu HDMI qua IP/cáp quang với độ trễ thấp KVM AVN-EX57
Bộ kéo dài tín hiệu HDMI qua IP/cáp quang với độ trễ thấp KVM AVN-EX57

Bộ kéo dài tín hiệu HDMI qua IP/cáp quang với độ trễ thấp KVM AVN-EX57: Truyền kéo dài tín hiệu HDMI thông qua IP hoặc cáp quang với độ trễ nhỏ với RS323, Điều khiển từ xa, màn hình led hiển thị, hỗ trợ tín hiệu 4K, Khoảng cách truyền lên đến 120m với cáp mạng Cat 5e/6 và 60 Km với cáp quang.

Chi tiết